Fem tips for å spare skatt før nyttår

Nå er det ikke mange dagene igjen til nyttår, men du har fortsatt tid på deg til å redusere skatten din for i år. Her er fem effektive skattetips, som til sammen kan spare deg for svært hyggelige beløp.

Spar 5 000 kroner med BSU

Er du under 34 år, og har enda ikke begynt med Boligsparing for ungdom? Setter du inn 25 000 kroner på en BSU-konto før nyttår, sparer du 5 000 kroner i skatt. Start BSU-sparingen selv om du ikke klarer å fremskaffe hele maksimumsbeløpet (du kan maksimalt spare 25 000 kroner per år). Du får 20% i fradrag for hver krone som går inn på kontoen. Klarer du for eksempel kun 10 000 kroner, har du spart 2 000 kroner i skatt.

Husk at du ikke kan ta ut pengene, med mindre du skal bruke de til boligkjøp. Uttak som bryter med reglene for BSU vil føre til at du må betale tilbake de kronene du har spart i skatt.

Utsett skatt på aksjene og fondene dine

Dersom du har fond og aksjer som ikke står på en aksjesparekonto, bør du skaffe deg en snarlig. Flytter du fond og aksjer til aksjesparekontoen, slipper du å skatte av eventuell gevinst du får underveis. Skatten kommer først når du realiserer gevinsten i form av uttak fra kontoen.

Den største pengemessige fordelen her er at det beløpet som utgjør den utsatte skatten, vil potensielt kunne bidra til enda større gevinst. Slik sett kan du se på den utsatte skatten også her som et rentefritt lån.

Utsett skatten med 9 200 kroner i IPS

Om du sparer maksimumsbeløpet på 40 000 kroner per år i en IPS-konto (Individuell pensjonssparing), får du tilsvarende beløp i utsatt skatt. Med dagens skattesats for alminnelig inntekt på 22%, vil dette utgjøre 9 200 kroner. Du har ikke ”spart” som sådan, men fått skatten utsatt til du tar ut pengene. Fordelen ligger i det at 9 200 kroner er mer verdt i dag, enn det vil bli den dagen du begynner å høste fra sparingen.

På sett og vis er dette et rentefritt lån. Pengene du slipper å betale i skatt, kan du for eksempel investere, eller bruke til å betale ned gjeld. En annen fordel er at pengene du har på en IPS-konto ikke tas med i beregningen av formuesskatt.

Husk at pengene som står på en IPS-konto kan tas ut før du fyller 62 år, og uttakene må skje frem til du er 80 år. Husk også at dersom du har mye gjeld, bør du sannsynligvis ikke spare i IPS, men heller bruke midlene dine til å betale større avdrag på lånene dine.

Tjen 10 000 kroner skattefritt på utleie

Skal du reise bort i jula, eller har en hytte som vil stå ubrukt? Du kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt i året på å leie ut din egen bolig, for eksempel gjennom AirBnB. Denne summen gjelder for såkalt kortidsutleie, det vil si når varigheten er under 30 dager. Leier du ut boligen i mer enn 30 dager, kan du tjene hele 20 000 kroner skattefritt. Har du inntekter som overskyter disse beløpsgrensene, vil kun 85% av den overskytende delen av inntektene bli beskattet.

Leier du ut hytta, eller en annen fritidsbolig, kan du også tjene inntil 10 000 kroner skattefritt. Inntekter ut over denne summen vil bli beskattet etter samme sjablongmetode som beskrevet ovenfor (85% av beløpet).

Reduser formuesskatten

Grensen for om du må betale formuesskatt eller ei går ved en formue på over eller under 1,5 millioner kroner, så fremt du er enslig. Dersom du har ektefelle med felles formue, er grensen det dobbelte (3 millioner). Disse beløpsgrensene er bunnfradraget som du ikke må skatet av. Den skattepliktige nettoformuen er da all formue som overstiger bunnfradraget.

Skattesatsen er 0,85%, hvorav 0,7% går til kommunal formuesskatt, og 0,15% går til statlig formuesskatt. Til sammen utgjør dette 8 500 kroner for hver million du har i nettoformue.

Denne skatten kan reduseres med enkle grep, der disse er de mest vanlige:

  • Arv – har du arvinger som uansett kommer til å motta deler av formuen din, og som kanskje trenger pengene mer enn deg, bør du vurdere å gi forskudd på arven nå. Gir du bort 1 million, har du spart 8 500 kroner i formuesskatt.
  • Gaver – Du får fradrag for gavebeløp du gir bort, dersom mottakeren er visse frivillige organisasjoner som Redd Barna og Røde Kors, eller er tros- og livssynsorganisasjoner (organisasjonen må være godkjent av Skatteetaten). Regelen her er at beløpet må være mellom 500 og 50 000 kroner. Fradraget er 22% for 2019. Gir du bort maksimalbeløpet på 50 000 kroner, sparer du 11 000 kroner i formuesskatt.
  • Penger på konto 1 – Dersom du ikke har behov for å ha store beløp på konto, og samtidig har behov for å investere i noe, bør du ta investeringen før jul. Dette er spesielt virksomt dersom du investerer i din egen bolig. Verdsettingsrabatten på primærbolig er for 2019 på 75%. Dersom beløpet du investerer er 1 million, har du redusert formuesskatten med 75% av 8 500 kroner, som blir 6 375 sparte kroner.
  • Penger på konto 2 – Penger på konto gir deg ingen verdsettingsrabatt. Du vil dermed spare en del på å flytte penger fra konto inn i for eksempel aksjer og fond. Aksjer og fond gir en verdsettingsrabatt på 25%. Har du aksjer og fond verdt 1 million, inngår dermed kun 750 000 kroner av dette i formuen din, mens 1 million på konto inngår i sin helhet.

Viktig! Ikke ta ut penger fra kontoen før nyttår, for så å sette de inn igjen like etterpå, i håp om å redusere formuesskatten. Slike ”smarte” grep er ulovlige, og sjansene for å bli avslørt er svært høy. Resultatet er i beste fall at du får en tilleggsskatt som svir.